درباره سرویس کوتاه کننده لینک G02

سرویس کوتاه کننده لینک G02.ir برای اولین بار در پاییز سال 1395 شمسی شروع به فعالیت کرد.

این سرویس در نظر دارد با ارائه خدمات پایدار و جدید گامی در پیشرفت وب ایران ایفا کند.