غیرفعالسازی API عمومی

از اول تیر ماه امسال API عمومی غیر فعال خواهد شد. و برای استفاده API باید در سایت ثبت نام کنید.

دلیل این امر جلوگیری از سواستفادها و کوتاه کردن لینک‌های اسپم می‌باشد.

خبر خوش برای توسعه دهنده‌ها

از اول تیر ماه API جدید رونمایی خواهد شد. در سرویس جدید قابلیت‌های ویژه‌ای برای توسعه دهندگان در نظر گرفته‌ایم.

منتظر خبرهای خوب باشید.